Velkommen til Børnehaven Spirehuset

Børnehaven Spirehuset er en privat børnehave, som tilbyder et omsorgsfuldt og stimulerende miljø i trygge og overskuelige rammer. Vi har plads til 66 børn, som vi fordeler på 3 stuer, Mælkebøtten, Solsikken eller Anemonen. På Anemonestuen, har vi de børn samlet, som kun har 1 år tilbage i børnehaven, før de skal starte i skolen.

Spirehuset holder åbent:
Mandag-Torsdag 6.15 – 16.45
Fredag: 6.15 – 16.15

Der er pladser ledige i Spirehuset i 2018
Kontakt børnehaven, for nærmere info, hvis du vil have dit barn skrevet op, eller hvis du/I ikke har valgt, hvor dit barn skal gå i børnehave, går og tænker på at skifte institution eller andet.

Vi vil rigtig gerne vise jer vores dejlige børnehave, så ring og få en aftale.

SKAL DIT BARN GÅ I VEJEN KOMMUNES BEDSTE BØRNEHAVE ??
SÅ ER DET SPIREHUSET I SKAL VÆLGE!

Ring og hør nærmere på 74 84 10 57 eller skriv til os her
Download indmeldelsesblanket her

Velkommen til nye børn i Børnehaven Spirehuset

I Juli måned kan vi sige velkommen til 1 nyt barn i Spirehuset:
Marcus H. Clausen, der er startet på Mælkebøtten mandag d. 2. juli 2018

Vi glæder os til at lære dig bedre og kende, og håber, I bliver glade for at komme i huset.

I juni måned har vi legepladsdag og sommerfest.

Legepladsdagen ligger lørdag d. 9 juni, hvor vi starter kl. 08.00 og håber at være færdige kl. ca. 14.00. Der er en del malerarbejde vi skal have lavet, og håber rigtig mange forældre, har lyst til at give en hjælpende hånd denne dag.

Sommerfesten afholder vi torsdag d. 14 juni fra kl. 17.30 til ca. 20.00. Sommerfesten er for familie inklusiv søskende, og i år skal vi sammen med mor, far og evt. søskende arbejde med sproget på forskellige måder. Det kan være rim, remser, historiefortælling eller andet. Bagefter tænder vi grillen og spiser vores medbragte mad. I får en invitation til sommerfesten. Vi glæder os til at se jer.